Hiện nay dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động đang được phổ biến tại các nước trên thế giới kể cả Việt Nam, đây là một loại hình dịch vụ vô cùng quan trọng đòi hỏi lực lượng bảo vệ mục tiêu di động phải được rèn luyện rất nhiều kỹ năng, từ kỹ năng ứng biến, phản xạ, cho đến xử lý tình huống nhanh chóng nhằm mang lại sự an toàn tính mạng, tài sản cho mục tiêu.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động


Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động cần đáp ứng rất nhiều yếu tố về nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên bảo vệ phải là những cá nhân xuất sắc, được lựa chọn khắt khe.

Bảo vệ mục tiêu di động là gì?

Bảo vệ mục tiêu di động là các hoạt động dùng người và công cụ hỗ trợ thực hiện bảo vệ an toàn cho các mục tiêu di chuyển có thể là người hoặc vật như xe chở tiền, xe chở hàng hóa, xe chở vàng bạc, đồ vật có giá trị khỏi sự tấn công, cướp bóc của các đối tượng tội phạm, tổ chức tội phạm nguy hiểm.

Hiện nay, các công ty bảo vệ triển khai Bảo vệ mục tiêu di động gồm hai loại chính:

  • Bảo vệ người: bảo vệ yếu nhân (người có nguy cơ bị tấn công, bắt cóc), bảo vệ các đối tượng di động như người nổi tiếng, bảo vệ nguyên thủ quốc gia, bảo vệ ca sĩ, diễn viên,…
  • Bảo vệ áp tải hàng hóa, đồ vật có giá trị: dịch vụ áp tải vận chuyển hàng hóa, tiền, trang sức, đồ vật có giá trị từ địa điểm này tới địa điểm khác đảm bảo an toàn, phòng tránh các hành vi cướp bóc, tấn công của các cá nhân, tổ chức tội phạm.