Nhu cầu bảo vệ ngày càng tăng cao đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Một trong những dịch vụ phát triển nhất hiện nay đó chính là bảo vệ mục tiêu di động. Dịch vụ không chỉ bảo vệ ở mức bình thường mà còn bảo vệ cao cấp hơn.

Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ mục tiêu di động


Lực lượng bảo vệ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mục tiêu di động. Mỗi mục tiêu khác nhau, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ cũng có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

Bảo vệ cá nhân

  • Đối với bảo vệ mục tiêu di chuyển là cá nhân, yếu nhân, người nổi tiếng ngoài các bảo vệ vòng ngoài cần cắt cử riêng những người bảo vệ (hay vệ sĩ riêng) có đủ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức đầy đủ để hộ tống.
  • Nhiệm vụ chính là bảo vệ an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản cá nhân của người cần bảo vệ.
  • Chi tiết nhiệm vụ phụ thuộc vào tính chất công việc và yêu cầu của khách hàng.
  • Thực tế cho Việt Anh thấy rằng, nhu cầu về thuê vệ sĩ chuyên nghiệp của khách hàng rất đa dạng và chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Bảo vệ áp tải vận chuyển

  • Bảo vệ hàng hóa, tài sản trên đường vận chuyển đảm bảo an toàn tuyệt đối.
  • Dẫn đội, dẹp đường cho đoàn xe hộ tống, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, hàng hóa và tiền bạc trong suốt quá trình vận chuyển tới khi vận chuyển xong và cất giữ hàng hóa vào nơi an toàn.

Tùy yêu cầu của khách hàng và tính chất công việc An Ninh Toàn Cầu sẽ điều động lực lượng bảo vệ cần thiết để đảm bảo an ninh tốt nhất cho việc áp tải vận chuyển.