Căn cứ vào Điều 8 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ban hành ngày 22/04/2008 quy định về các hành vi bị cấm như sau:

– Đơn vị, tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ bảo vệ trái với quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

– Cho người khác mượn, sử dụng tên tổ chức, cá nhân để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ để cho người khác kinh doanh.

Đối với các đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ và nhân viên của doanh nghiệp:

Hoạt động vũ trang, điều tra, thám tử tư dưới mọi hình thức.

Thực hiện các hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do cá nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân.

Sử dụng nhân viên bảo vệ chưa qua đào tạo, chưa được cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

Sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực nhằm mục đích đe dọa, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân hoặc xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Huấn Luyện Đội Trưởng - DV Bảo Vệ An Ninh Toàn Cầu
Huấn Luyện Đội Trưởng – DV Bảo Vệ An Ninh Toàn Cầu

 

Thực hiện các hành vi vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật hoặc vượt quá nội dung hợp pháp đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ.

Sử dụng trái phép trang bị, các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

– Sử dụng trang phục, phù hiệu có thiết kế, màu sắc giống các trang phục, phù hiệu của các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; trang phục, phù hiệu không phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống dân tộc.

– Cung cấp dịch vụ bảo vệ khi không có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp hoặc có giấy xác nhận này nhưng đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.