Lưu trữ Danh mục: Tuyển Dụng & Đào Tạo

Những hành vi bị cấm trong kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Căn cứ vào Điều 8 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ban hành ngày 22/04/2008 quy định

Công ty Dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Cầu tuyển dụng nhân viên như thế nào?

Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên bảo vệ như chúng tôi vẫn nói: đó

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo và cung cấp nhân sự cho dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

 Công ty bảo vệ an ninh toàn cầu  luôn đi đầu trong công tác huấn

 Các chương trình đào tạo bao gồm:     1. Nghiệp vụ kỹ năng cơ