Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định là dịch vụ bảo vệ phổ thông, tính chất của mục tiêu là không di chuyển như: bảo vệ tài sản cố định, trụ sở cơ quan – văn phòng làm việc, siêu thị, ngân hàng, tòa nhà, nhà máy, công trình, xưởng sản xuất, kho tàng, bến bãi, khách sạn… Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng đơn vị mà khách hàng có các yêu cầu riêng cụ thể cho lực lượng bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và tài sản của đơn vị mình.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại những mục tiêu cố định


  • Phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái phép gây mất trật tự, phá hoại trộm cắp tài sản hoặc đe dọa đến sự an toàn của cán bộ công nhân viên trong phạm vi khu vực bảo vệ.
  • Đảm bảo an toàn cho tài sản của cán bộ công nhân viên và khách hàng đến giao dịch trong khu vực mục tiêu.
  • Giám sát và nhắc nhở việc chấp hàng các nội quy, quy định của đơn vị chủ quản đối với nhân viên, công nhân và khách hàng.
  • Kiểm tra, kiểm soát (nếu được phép) người, phương tiện, hàng hoá, vật dụng mang vào hoặc ra khỏi khu vực bảo vệ.
  • Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan có chức năng kịp thời có biện pháp xử lý.

  • Tuần tra, kiểm soát toàn bộ khu vực đảm nhiệm.
  • Thực hiện kiểm tra hệ thống PCCC, diễn tập PCCC định kỳ.
  • Cập nhật toàn bộ thông báo, chỉ thị mới có liên quan đến công tác bảo vệ từ phía đơn vị chủ quản… ghi chú, bàn giao và phổ biến cho cán bộ, nhân viên đều được biết và chấp hành đầy đủ.