Một nhân viên bảo vệ trước khi được giao làm nhiệm vụ thì phải trải qua quá trình đào tạo và rèn luyện bài bản. Được tập huấn những kiến thức chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ. Mỗi nhân viên cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc khi làm việc để quá trình bảo vệ diễn ra một cách chuyên nghiệp nhất. Vậy những nguyên tắc đó ấy là gì? Cùng tìm hiểu nhé!

Vai trò của nhân viên bảo vệ trong cuộc sống hiện nay


Hiện nay, hình ảnh nhân viên bảo vệ xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Những người bảo vệ luôn làm những công việc thầm lặng nhưng có vai trò vô cùng to lớn. Họ giúp mang lại trật tự an toàn xã hội, an ninh ở từng khu vực khác nhau.

Vai trò của những người bảo vệ đó được thể hiện rõ ở từng lĩnh vực, khía cạnh khác nhau. Nhưng vẫn tựu chung với các điểm như:

• Đảm bảo an ninh trật tự tại các tòa nhà, khu vực như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại,…Từ đây, góp phần mang đến một không gian sinh hoạt yên tĩnh. Không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của mọi người xung quanh.

• Giúp bảo vệ các tài sản, kho bãi, các nguyên vật liệu,… Những thứ có giá trị rất lớn về kinh tế tại các khu vực làm việc.

• Giúp đỡ, hỗ trợ nhân viên, người lao động, khách hàng trong việc sắp xếp xe cộ, vận chuyển hàng hóa,…

• Phòng chống các loại tội phạm, phần tử xấu gây hại cho xã hội.

Nguyên tắc cần tuân thủ khi làm việc của nhân viên bảo vệ

Khi thực hiện nhiệm vụ thì nhân viên bảo vệ cần tuân thủ lề lối làm việc như sau:

• Khi làm nhiệm vụ phải tiến hành công khai.

• Phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và người đứng đầu cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp.

• Luôn có tinh thần hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ chung, lợi ích và mục đích chung.

• Luôn sẵn sàng đối phó với đối tượng xấu. Trong mọi tình huống phải dũng cảm và nỗ lực hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

• Thực hiện đúng quy trình đã được bồi dưỡng huấn luyện.

• Khi thực hiện nhiệm vụ luôn giữ thông tin với cấp trên trực tiếp. Không thực hiện hoạt động ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

• Phải cộng tác tích cực với cơ quan công an với vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.