Ngày nay, bảo vệ trật tự xã hội, an ninh quốc gia không còn là việc của riêng ai, mà đã là mối quan tâm chung cho toàn xã hội. Khi đất nước ngày càng phát triển, cùng với sự đi xuống về mặt đạo đức của một số thành phần cho nên an ninh xã hội ngày càng báo động.

Ngành bảo vệ luôn đóng một vai trò quan trọng, vì vậy không thể phủ nhận công lao mà các công ty công ty bảo vệ đã đóng góp trên công cuộc phát triển đất nước.

Trước hàng loạt vấn đề cấp bách về tình hình an ninh xã hội hiện nay thì nhà nước đã có chủ trương phát triển mạnh các ngành bảo vệ. Đúng vậy việc phát triển các công ty bảo vệ góp phần rất nhiều vào công cuộc bảo vệ an ninh đất nước, thống kê từ năm 2009 đến nay các công ty bảo vệ đã ngăn chặn được hàng ngàn vụ trộm cắp tại các công ty, xí nghiệp, đồng thời phối hợp với các lực lượng công an ngăn chặn được những vụ gây mất trật tự.

Những tiêu cực của ngành bảo vệ

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hỏng trong công tác quản lý và đào tạo nhân viên của các  công ty bảo vệ, một số công ty chỉ chạy theo lợi nhuận mà đánh mất đi đạo đức nghề nghiệp, cũng nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ bảo vệ.

Bảo vệ yếu nhân người nước ngoài - An Ninh Toàn Cầu
Bảo vệ yếu nhân người nước ngoài – DV Bảo Vệ An Ninh Toàn Cầu

 

Hiện nay trên thị trường kinh doanh bảo vệ vẫn còn tồn tại những “con sâu làm rầu nồi canh”. Sự phát triển quá nhiều đơn vị bảo vệ thiếu chuyên nghiệp, làm ăn chạy theo lợi nhuận, thấp kém về đạo đức nghề nghiệp đã tạo nên một mảng tối và gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của ngành bảo vệ nói chung. Vì thế nên phải khắt khe hơn trong khâu tuyển chọn và đào tạo cho nhân viên, đừng để “một con sâu làm rầu nồi canh”.

Khi có nhu cầu thuê bảo vệ bạn cần phải thật tỉnh tảo để lựa chọn những công ty bảo vệ uy tín, chuyên nghiệp, đó cũng là góp phần vào công cuộc phát triển và bảo vệ an ninh xã hội.