Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho con người, an toàn cho tài sản trong nhiệm vụ, công việc. Trong quá trình tác nghiệp làm nhiệm vụ người bảo vệ có thể gặp nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi.

Chi phí phát sinh từ vấn đề này sẽ có những trường hợp gây khó xử, ảnh hưởng về phía khách hàng, công ty và nhân viên bảo vệ. Để đảm bảo nhân viên của mình an tâm hơn trong khi thi hành nhiệm vụ thì các công ty bảo vệ thường mua bảo hiểm cho nhân viên.

Bênh cạnh các loại bảo hiểm cho người lao động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, phẫu thuật.. Còn có các loại bảo hiểm khác: bảo hiểm tài sản và bảo hiểm lòng trung thành giành cho các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Mục địch mà những loại bảo hiểm này mang lại là lợi ích đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhân viên, các công ty dịch vụ bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ cần bảo hiểm loại gì?
Nhân viên bảo vệ cần bảo hiểm loại gì?

Ngoài ra, khi tham gia các nhiệm vụ có yêu cầu cao, công tác đặc biệt, nguy hiểm đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thì các công ty bảo vệ cần hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên mua các loại bảo hiểm khác. Dựa vào các loại hình bảo vệ như: canh tác, tuần tra, giữ trật tự an ninh, bảo vệ tài sản, hàng hóa, bảo vệ yếu nhân, .. để tiến hành mua bảo hiểm cho nhân viên.

Công ty bảo vệ, nhân viên bảo vệ là một trong những khách hàng mục tiêu và rất có tiềm năng đối với các công ty bảo hiểm. Ngược lại, các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ và đội ngũ nhân viên cũng được hưởng lợi ích từ các loại hình bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm mang lại. Vì thế, điều quan trọng là lựa chọn ra được một công ty bảo hiểm, loại hình bảo hiểm phù hợp đối với ngành nghề, nhiệm vụ của mình.

One thought on “Loại bảo hiểm nào là phù hợp đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp?

  1. Pingback: 13+ thông tin [Các loại bảo hiểm cho nhân viên] đầy đủ nhất – Hutieucomic Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *