Lưu trữ Danh mục: Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ NAM NỮ

          THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG    Kính gửi:     Quý Cơ Quan, Đơn Vị  AN NINH

TUYỂN DỤNG BẢO VỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ: Đối tượng: Là công dân Việt Nam.

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ 1. Vị trí, số lượng tuyển dụng,