Post Tagged with: "bảo vệ yếu nhân"

công tác bảo vệ yếu nhân

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân chuyên nghiệp

31 Tháng Một, 2015 at 11:01 0 comments

Bảo vệ yếu nhân là một nhiệm vụ rất quan trọng và phức tạp. Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cần phải có thể chất, tinh thần trách nhiệm cao. Xử lý tốt mọi tình huống xảy ra đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng.   Yếu nhân (VIP-very […]