Tuyển dụng & đào tạo

Kỹ năng nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo nhân viên công ty bảo vệ

15 Tháng Mười, 2014 at 11:52 sáng 0 comments

Các chương trình đào tạo bao gồm:     1. Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản: Nghi thức, tác phong, điều lệnh, đội ngũ. Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát. Nghiệp vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và xử lý sự cố. Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông. […]

Nguyên nhân, giải pháp khắc phục dịch vụ bảo vệ chất lượng kém

Công ty Dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Cầu tuyển dụng nhân viên như thế nào?

15 Tháng Mười, 2014 at 12:32 sáng 0 comments

Công ty dịch vụ bảo vệ An Ninh Toàn Cầu tuyển dụng nhân viên như thế nào? Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên bảo vệ như chúng tôi vẫn nói: đó là một quá trình khó khăn và tẻ nhạt, nhưng công ty bảo vệ An Ninh Toàn Cầu luôn […]

Dịch vụ bảo vệ công ty, nhà máy, xí nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo và cung cấp nhân sự cho dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

14 Tháng Mười, 2014 at 6:46 sáng 0 comments

Công ty bảo vệ an ninh toàn cầu  luôn đi đầu trong công tác huấn luyện tăng cường nâng cao các đào tạo kỹ năng chuyên sâu bảo vệ. Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng. Mỗi công ty đều có một định hướng phát triển khác nhau nhằm […]