Articles by: Cty TNHH DV BV An Ninh Toan Cau

Hành Trình Du Lịch Đà Nẵng Của Cty An Ninh Toàn Cầu 2017

Hành Trình Du Lịch Đà Nẵng Của Cty An Ninh Toàn Cầu 2017

5 Tháng Sáu, 2017 at 14:15 0 comments

Vừa qua, BGĐ Cty An Ninh Toàn Cầu đã tổ chức chuyến du lịch nghĩ mát cho nhân viên cty tại Đà Nẵng từ ngày 27/05 – 29/05. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn tại Đà Nẵng.  

Cty An Ninh Toàn Cầu Triển Khai Mục Tiêu Holcim

Cty An Ninh Toàn Cầu Triển Khai Mục Tiêu Holcim

27 Tháng Tư, 2017 at 11:23 0 comments

Ngày 25/04/2017, Cty An Ninh Toàn Cầu đã chính thức trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Cty Xi Măng Holcim.